Gối đỡ vòng bi tang trống Rexnord model KA

Thông tin chi tiết

         chumacera-de-rodillos-cilindricos
KA2012
KA2012 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2015
KA2015 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2100
KA2100 1 PILLOWBLK ROLLER BRG
1″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2102
KA2102 1 1/8 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 1/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2103
KA2103 1 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2104
KA2104 1 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2107
KA2107 1 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2108
KA2108 1 1/2 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2111
KA2111 1 11/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2112
KA2112 1 3/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2115
KA2115 1 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA211572
KA211572 1 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Steel Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2115F
KA2115F 1 15/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 4-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2200
KA2200 2 PILLOWBLK ROLLER BRG
2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA220072
KA220072 2 PILLOWBLK ROLLER BRG
2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Steel Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2200F
KA2200F 2 PILLOWBLK ROLLER BRG
2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 4-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2203
KA2203 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
2 3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA220372
KA220372 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
2 3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Steel Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2203F
KA2203F 2 3/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
2 3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 4-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KA2204
KA2204 2 1/4 PILLOWBLK ROLLER BRG
2 1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron Fixed 2-Bolt Pillow Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal

Sản Phẩm Liên Quan

Khớp nối tang trống Drum Coupling
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: GOSAN - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Puly nhựa Lamigamid PA6G cẩu chân đế
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Gosan
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 24 tháng
Motor thủy lực cẩu chân đế Tukan
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Staffa
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn NSK
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NSK - JP
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi trục chính máy phay CNC
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NSK, FAG
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Tang cuốn cáp cẩu Qc
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi chịu nhiệt ENC 200°C
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Gối đỡ 2 nửa SKF
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: SKF - EU
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Gối đỡ 2 nửa FAG
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: FAG - EU
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng