Vòng bi chịu nhiệt 330°C – E330 (Enhanced+)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt GMW có hậu tố E330°C (Enhanced+) là một sản phẩm nâng cao về nhiệt độ của dòng HT3, nó được thiết kế để mở rộng thêm khoảng nhiệt độ chênh lệch giữa dòng HT3 (300°C) và HT1 (350°), từ đó khách hàng có thêm sự lựa chọn phù…
Read more