Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Gối đỡ vòng bi tang trống Link Belt model FCB

Vòng bi Link Belt là một sản phẩm của tập đoàn Rexnord – USA, sản phẩm mang nhãn hiệu Link Belt có chất lượng tuyệt hảo, bền bỉ, cho thiết bị sử dụng hoạt động với hiệu quả cao

Công ty SHM chúng tôi nhập khẩu và cung cấp tất cả các dòng sản phẩm của vòng bi gối đỡ tang trống Link Belt và Rexnord có xuất xứ từ Mỹ

Chúng tôi có khả năng cung cấp hàng đầu và đầy đủ các loại vòng bi LINK-BELT; chính hãng, chúng tôi hiểu biết sâu sắc các thông số kỹ thuật của vòng bi Link-belt, bao gồm catalouge, bản vẽ chi tiết và chuyển đổi tương đương từ Vòng bi Link Belt sang các chủng loại vòng bi công nghiệp hệ inch của Mỹ như : Sealmaster, Dodge, Browning, Timken, Rexnord…

Các dải sản phẩm của Vòng bi Link Belt với model FCB như :
9df5a8ed48a3a8fdf1b2

FCB22416EUPC: 662327027148Material: 10409113
Brand: Link-Belt
FCB22416E 1 FLG CART ROLLER BRG
1″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22416HUPC: 662327027155Material: 10416629
Brand: Link-Belt
FCB22416H 1 FLG CART ROLLER BRG
1″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22419E7UPC: 793699539691Material: 10428597
Brand: Link-Belt
FCB22419E7 1 3/16 FLG CART ROLLER BRG
1-3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22419HUPC: 662327027179Material: 10436435
Brand: Link-Belt
FCB22419H 1 3/16 FLG CART ROLLER BRG
1-3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22420EUPC: 662327027186Material: 10442480
Brand: Link-Belt
FCB22420E 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22420E7UPC: 793699539707Material: 10437922
Brand: Link-Belt
FCB22420E7 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Heavy Contact Seal
FCB22420EK6UPC: 793699714234Material: 10412816
Brand: Link-Belt
FCB22420EK6 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, 100% grease fill and Housing plugged
FCB22420HUPC: 662327027193Material: 10409114
Brand: Link-Belt
FCB22420H 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22423EUPC: 662327027216Material: 10425659
Brand: Link-Belt
FCB22423E 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22423E7UPC: 793699539714Material: 10431603
Brand: Link-Belt
FCB22423E7 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22423HUPC: 662327027223Material: 10437923
Brand: Link-Belt
FCB22423H 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22423HK5UPC: 698210044879Material: 10439472
Brand: Link-Belt
FCB22423HK5 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, No Grease
FCB22423HK93UPC: 793699932232Material: 10416630
Brand: Link-Belt
FCB22423HK93 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, Cover locked by dog point set screws
FCB22424EUPC: 662327027230Material: 10421160
Brand: Link-Belt
FCB22424E 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22424E7UPC: 793699539721Material: 10416631
Brand: Link-Belt
FCB22424E7 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22424EECUPC: 662327027247Material: 10431604
Brand: Link-Belt
FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, End closure
FCB22424HUPC: 662327027254Material: 10407606
Brand: Link-Belt
FCB22424H 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22426EUPC: 662327725600Material: 10415124
Brand: Link-Belt
FCB22426E 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22426E7UPC: 793699539738Material: 10439473
Brand: Link-Belt
FCB22426E7 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22426HUPC: 662327027285Material: 10418205
Brand: Link-Belt
FCB22426H 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22427E7UPC: 793699539752Material: 10413631
Brand: Link-Belt
FCB22427E7 1 11/16 FLG CART ROLLER BRG
1-11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22427HUPC: 662327027292Material: 10436436
Brand: Link-Belt
FCB22427H 1 11/16 FLG CART ROLLER BRG
1-11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22428EUPC: 662327027315Material: 10416632
Brand: Link-Belt
FCB22428E 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22428E7UPC: 793699539769Material: 10428599
Brand: Link-Belt
FCB22428E7 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22428HUPC: 662327027322Material: 10406050
Brand: Link-Belt
FCB22428H 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22428HHCUPC: 662327027339Material: 10439474
Brand: Link-Belt
FCB22428HHC 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, end closure
FCB22431EUPC: 662327027353Material: 10428601
Brand: Link-Belt
FCB22431E 1 15/16 FLG CRT RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22431E7UPC: 793699539776Material: 10418206
Brand: Link-Belt
FCB22431E7 1 15/16 FLG CART RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22431EK6UPC: 793699728057Material: 10416634
Brand: Link-Belt
FCB22431EK6 1 15/16 FLG CART RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, 100% Grease Filled, Housing Plugged
FCB22431HUPC: 662327027360Material: 10409115
Brand: Link-Belt
FCB22431H 1 15/16 FLG CART RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22431HHCUPC: 662327027377Material: 10429973
Brand: Link-Belt
FCB22431HHC 1 15/16 FLG CART RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, Closed End Cap
FCB22431HHC4UPC: 793699568363Material: 10406052
Brand: Link-Belt
FCB22431HHC4 1 15/16 FLG CRT RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, Closed End Cap, Increased Clearance to C4