Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Catalogue GMW

Company Profile

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi rãnh sâu nhiệt độ cao GMW cho tốc độ chậm tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi rãnh sâu nhiệt độ cao GMW cho tốc độ nhanh tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi gối đỡ nhiệt độ cao GMW cho tốc độ chậm tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi gối đỡ nhiệt độ cao GMW cho tốc độ nhanh tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi tang trống chịu nhiệt độ cao GMW tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi Cam followers dòng CF và NURT chịu nhiệt độ cao GMW tại đây:

Tải xuống danh mục thông số kỹ thuât (PDF) của chúng tôi về Vòng bi côn chịu nhiệt độ cao GMW tại đây: