Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Danh mục: Vòng bi gối đỡ chịu nhiệt GMW – Tốc độ chậm

Vòng bi gối chịu nhiệt 280°C (HT2)

                                   Vòng bi gối đỡ chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT2 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 280°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi…
Read more

Vòng bi gối chịu nhiệt 350°C (HT1)

                          Vòng bi gối đỡ chịu nhiệt GMW có hậu tố HT1 phù hợp với tốc độ quay chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 350°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT1 đều…
Read more