Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Danh mục: Vòng bi cầu chịu nhiệt GMW – Tốc độ chậm

Vòng bi chịu nhiệt 330°C – E330 (Enhanced+)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt GMW có hậu tố E330°C (Enhanced+) là một sản phẩm nâng cao về nhiệt độ của dòng HT3, nó được thiết kế để mở rộng thêm khoảng nhiệt độ chênh lệch giữa dòng HT3 (300°C) và HT1 (350°), từ đó khách hàng có thêm sự lựa chọn phù…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 400°C (HT4)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT4 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới 400°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT4 đều có các…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 300°C (HT3)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT3 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 300°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT3 đều…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 350°C (HT1)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT1 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 350°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT1 đều…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 280°C (HT2)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT2 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 280°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT2 đều…
Read more