Vòng bi chịu nhiệt 400°C (HT4)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT4 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới 400°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT4 đều có các…
Read more