Vòng bi chịu nhiệt 400°C (HT4)

Vòng bi cầu rãnh sâu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT4 phù hợp với tốc độ thấp và nhiệt độ lên tới tối đa 400°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT4 đều có các…
Read more