Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Gối đỡ vòng bi tang trống Link Belt model PLB

PLB66144FD8C
PLB66144FD8C 9 PILLOWBLK RLR BRG
9″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Split Pillow Block, Adapter Mounted, D8 Taconite Sealing System, Closed End Cap
PLB66160FD5
PLB66160FD5 10 PILLOWBLK RLR BRG
10″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Split Pillow Block, Adapter Mounted, D5 PenTac 5-Point Sealing System
PLB66B151FD5
PLB66B151FD5 9 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
9 7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Split Pillow Block, Adapter Mounted, D5 PenTac 5-Point Sealing System
PLB66B152FD8
PLB66B152FD8 9 1/2 PILLOWBLK RLR BRG
9 1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Split Pillow Block, Adapter Mounted, D8 Taconite Sealing System