Vòng bi chịu nhiệt 300°C (HT3)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT3 phù hợp với tốc độ chậm và nhiệt độ lên tới tối đa 300°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT3 đều…
Read more