Vòng bi chịu nhiệt 300°C (HT3)

Vòng bi cầu rãnh sâu nhiệt độ cao GMW có hậu tố HT3 phù hợp với tốc độ thấp và nhiệt độ lên tới tối đa 250°C. Tùy thuộc vào ứng dụng, các vòng bi này cho phép vận hành ổn định mà  không cần bảo trì. Tất cả các vòng bi HT2 đều có các…
Read more