Vòng bi gối đỡ Link Belt model KEF

Thông tin chi tiết

KEF2108
KEF2108 1 1/2 FLG BLK ROLLER BRG
1 1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2111
KEF2111 1 11/16 FLG BLK ROLLER BRG
1 11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2115
KEF2115 1 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2200
KEF2200 2 FLG BLK ROLLER BRG
2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2203
KEF2203 2 3/16 FLG BLK ROLLER BRG
2 3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2207
KEF2207 2 7/16 FLANGE ROLLER BRG
2 7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2215
KEF2215 2 15/16 FLANGE ROLLER BRG
2 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2300
KEF2300 3 FLANGE ROLLER BRG
3″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2307
KEF2307 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
3 7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal
KEF2315
KEF2315 3 15/16 FLG BLK ROLLER BRG
3 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Square Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Single Lip Light Contact Seal

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DF (face-to-face)
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DT (in tandem)
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn ghép cặp NBI chuẩn DB (back-to-back)
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 331…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 330…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 320…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 332…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 313…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi côn 1 dãy NBI dòng 323…
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: NBI - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng