Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

SKF-G-c-C-nh-Ti-p-X-c-B-ng-Bay-7040-Ch-u-L