Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

dodge-p2b-s2-107r-1-716-pillow-block-standard-duty-spherical-roller-bearing-1.40__98798.1490117824