Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Vòng bi gối đỡ tang trống Dodge model ISN

Công ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất SHM là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức vòng bi DODGE – USA tại thị trường VN. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi theo địa chỉ: Quý khách hãy tin tưởng và lựa chọn mua hàng tại trang web : shm.net.vn của công ty chúng tôi. Hoặc liên hệ qua hotline 0987 722 711  để được báo giá chi tiết và tư vấn tận nơi miễn phí.
 

Product Detail
Compare

062798

ISN 511-050MFS-HT
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071000

P2B507-ISN-030MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071001

P2B508-ISN-035MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071002

P2B509-ISN-040MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071003

P2B510-ISN-045MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071004

P2B511-ISN-050MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071005

P2B512-ISN-055MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071006

P2B513-ISN-060MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071007

P2B515-ISN-065MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK , 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071008

P2B516-ISN-070MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071009

P2B517-ISN-075MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071010

P2B518-ISN-080MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071011

P2B519-ISN-085MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071012

P2B520-ISN-090MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071013

P2B522-ISN-100MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071014

P2B524-ISN-110MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071015

P2B526-ISN-115MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071016

P2B528-ISN-125MFR
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071017

P2B507-ISN-030MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071018

P2B508-ISN-035MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071019

P2B509-ISN-040MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071020

P2B510-ISN-045MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071021

P2B511-ISN-050MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071022

P2B512-ISN-055MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeAUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071023

P2B513-ISN-060MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071024

P2B515-ISN-065MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071025

P2B516-ISN-070MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071026

P2B517-ISN-075MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071027

P2B518-ISN-080MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071028

P2B519-ISN-085MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071029

P2B520-ISN-090MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071030

P2B522-ISN-100MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071031

P2B524-ISN-110MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071032

P2B526-ISN-115MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071033

P2B528-ISN-125MLR
Expansion TypeEXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeTRIDENT
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071034

P2B507-ISN-030MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071035

P2B508-ISN-035MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071036

P2B509-ISN-040MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071037

P2B510-ISN-045MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071038

P2B511-ISN-050MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071039

P2B512-ISN-055MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge

Product Detail
Compare

071040

P2B513-ISN-060MFS
Expansion TypeNON-EXPANSION
Housing MaterialCAST IRON
Housing TypePILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal TypeSEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment TypeISN
BrandBaldor-Dodge