Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

cylindrical-roller-bearings-high-axial-load-carrying-capacity-due-to-optimized-rib-contact-437629_1mg