Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

z4253022718482_eeeae5893a5601893a45257e3ff99231