Vòng bi chịu nhiệt 330°C – ENC330° (Enhanced+)

Vòng bi cầu rãnh sâu chịu nhiệt GMW có hậu tố ENC330°C (Enhanced+) là một sản phẩm nâng cao về nhiệt độ của dòng HT3, nó được thiết kế để lấp chỗ trống của khoảng nhiệt độ chênh lệch giữa dòng HT3 (300°C) và HT1 (350°), từ đó khách hàng có thêm sự lựa chọn…
Read more