Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

dodge-p2b-s2-111r-1-1116-s-2000-pillow-block-spherical-non-expansion-bearing-1-40