Số 86 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
024 6680 3301 - 024 66803302
bearings.shmhanoi@shm.net.vn

Danh mục: Vòng bi cầu chịu nhiệt GMW – Tốc độ cao

Vòng bi chịu nhiệt 150°C (T150)

Vòng bi cầu rãnh sâu GMW có hậu tố T150 phù hợp với tốc độ cao và nhiệt độ lên tới 150°C. Tất cả Vòng bi cầu rãnh sâu T150 đều có những ưu điểm sau: Chế tạo từ vật liệu thép AISI 52100 Thiết kế khe hở C3 hoặc C4 bù cho sự biến…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 250°C (T250X)

Vòng bi cầu rãnh sâu GMW có hậu tố T250X phù hợp với tốc độ cao và nhiệt độ lên tới 250°C. Tất cả Vòng bi cầu rãnh sâu T250X đều có những ưu điểm sau: Chế tạo từ vật liệu thép AISI 52100 Thiết kế khe hở C4 bù cho sự biến dạng do nhiệt…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 250°C (T250)

Vòng bi cầu rãnh sâu GMW có hậu tố T250 phù hợp với tốc độ cao và nhiệt độ lên tới 250°C. Tất cả Vòng bi cầu rãnh sâu T250 đều có những ưu điểm sau: Chế tạo từ vật liệu thép AISI 52100 Thiết kế khe hở C3 hoặc C4 bù cho sự biến dạng…
Read more

Vòng bi chịu nhiệt 200°C (T200)

Vòng bi cầu rãnh sâu GMW có hậu tố T200 phù hợp với tốc độ cao và nhiệt độ lên tới 200°C. Tất cả Vòng bi cầu rãnh sâu T200 đều có những ưu điểm sau: Chế tạo từ vật liệu thép AISI 52100 Thiết kế khe hở C3 hoặc C4 bù cho sự biến dạng…
Read more