Vòng bi chịu nhiệt SWC

Thông tin chi tiết

SWC được thành lập vào năm 1994 sau khi FAG Schweinfurt quyết định thuê ngoài các sản phẩm ứng dụng trong môi trường nhiệt độ cao.Các kinh nghiệm lâu năm của người sáng lập công ty trong lĩnh vực vòng bi-nhiệt độ cao và dầu mỡ đặc biệt đã trở thành một thương hiệu của công ty.

Các chủng loại vòng bi chịu nhiệt SWC gồm có

 • Vòng bi tròn chịu nhiệt độ cao : series 60xx, 62xx và 63xx.
 • Vòng bi gối đỡ chịu nhiệt độ cao : Các chủng loại kích thước đường kính trong 20 ~ 65mm và đường kính hệ inch
 • Vòng bi tang trống với kỹ thuật thiết kế có nắp chắn và không nắp : Series 222xx ~ 223xx
 • Vòng bi côn : với đường kính trục trong từ 20 ~ 100mm và đường kính hệ inch

SWC đã cung cấp cho thị trường trên toàn thế giới hàng loạt các chủng loại sản phẩm đặc biệt như :

SWC 6000-2ZR-HT1 6000-2ZR-HT2 6000-2ZR-HT3 6000-HT1 6000-HT2

SWC 6001-2ZR-HT1 6001-2ZR-HT2 6001-2ZR-HT3 6001-HT1 6001-HT2

SWC 6002-2ZR-HT1 6002-2ZR-HT2 6002-2ZR-HT3 6002-HT1 6002-HT2

SWC 6003-2ZR-HT1 6003-2ZR-HT2 6003-2ZR-HT3 6003-HT1 6003-HT2

SWC 6004-2ZR-HT1 6004-2ZR-HT2 6004-2ZR-HT3 6004-HT1 6004-HT2

SWC 6005-2ZR-HT1 6005-2ZR-HT2 6005-2ZR-HT3 6005-HT1 6005-HT2

SWC 6006-2ZR-HT1 6006-2ZR-HT2 6006-2ZR-HT3 6006-HT1 6006-HT2

SWC 6007-2ZR-HT1 6007-2ZR-HT2 6007-2ZR-HT3 6007-HT1 6007-HT2

SWC 6008-2ZR-HT1 6008-2ZR-HT2 6008-2ZR-HT3 6008-HT1 6008-HT2

SWC 6009-2ZR-HT1 6009-2ZR-HT2 6009-2ZR-HT3 6009-HT1 6009-HT2

SWC 6010-2ZR-HT1 6010-2ZR-HT2 6010-2ZR-HT3 6010-HT1 6010-HT2

SWC 6011-2ZR-HT1 6011-2ZR-HT2 6011-2ZR-HT3 6011-HT1 6011-HT2

SWC 6012-2ZR-HT1 6012-2ZR-HT2 6012-2ZR-HT3 6012-HT1 6012-HT2

SWC 6013-2ZR-HT1 6013-2ZR-HT2 6013-2ZR-HT3 6013-HT1 6013-HT2

SWC 6014-2ZR-HT1 6014-2ZR-HT2 6014-2ZR-HT3 6014-HT1 6014-HT2

SWC 6015-2ZR-HT1 6015-2ZR-HT2 6015-2ZR-HT3 6015-HT1 6015-HT2

SWC 6016-2ZR-HT1 6016-2ZR-HT2 6016-2ZR-HT3 6016-HT1 6016-HT2

SWC 6018-2ZR-HT1 6018-2ZR-HT2 6018-2ZR-HT3 6018-HT1 6018-HT2

SWC 6020-2ZR-HT1 6020-2ZR-HT2 6020-2ZR-HT3 6020-HT1 6020-HT2

SWC 6200-2ZR-HT1 6200-2ZR-HT2 6200-2ZR-HT3 6200-HT1 6200-HT2

SWC 6201-2ZR-HT1 6201-2ZR-HT2 6201-2ZR-HT3 6201-HT1 6201-HT2

SWC 6202-2ZR-HT1 6202-2ZR-HT2 6202-2ZR-HT3 6202-HT1 6202-HT2

SWC 6203-2ZR-HT1 6203-2ZR-HT2 6203-2ZR-HT3 6203-HT1 6203-HT2

SWC 6204-2ZR-HT1 6204-2ZR-HT2 6204-2ZR-HT3 6204-HT1 6204-HT2

SWC 6205-2ZR-HT1 6205-2ZR-HT2 6205-2ZR-HT3 6205-HT1 6205-HT2

SWC 6206-2ZR-HT1 6206-2ZR-HT2 6206-2ZR-HT3 6206-HT1 6206-HT2

SWC 6207-2ZR-HT1 6207-2ZR-HT2 6207-2ZR-HT3 6207-HT1 6207-HT2

SWC 6208-2ZR-HT1 6208-2ZR-HT2 6208-2ZR-HT3 6208-HT1 6208-HT2

SWC 6209-2ZR-HT1 6209-2ZR-HT2 6209-2ZR-HT3 6208-HT1 6209-HT2

SWC 6210-2ZR-HT1 6210-2ZR-HT2 6210-2ZR-HT3 6210-HT1 6210-HT2

SWC 6211-2ZR-HT1 6211-2ZR-HT2 6211-2ZR-HT3 6211-HT1 6211-HT2

SWC 6212-2ZR-HT1 6212-2ZR-HT2 6212-2ZR-HT3 6212-HT1 6212-HT2

SWC 6213-2ZR-HT1 6213-2ZR-HT2 6213-2ZR-HT3 6213-HT1 6213-HT2

SWC 6214-2ZR-HT1 6214-2ZR-HT2 6214-2ZR-HT3 6214-HT1 6214-HT2

SWC 6215-2ZR-HT1 6215-2ZR-HT2 6215-2ZR-HT3 6215-HT1 6215-HT2

SWC 6216-2ZR-HT1 6216-2ZR-HT2 6216-2ZR-HT3 6216-HT1 6216-HT2

SWC 6217-2ZR-HT1 6217-2ZR-HT2 6217-2ZR-HT3 6216-HT2 6217-HT2

SWC 6218-2ZR-HT1 6218-2ZR-HT2 6218-2ZR-HT3 6218-HT1 6218-HT2

SWC 6220-2ZR-HT1 6220-2ZR-HT2 6220-2ZR-HT3 6220-HT1 6220-HT2

SWC 6300-2ZR-HT1 6300-2ZR-HT2 6300-2ZR-HT3 6300-HT1 6300-HT2

SWC 6301-2ZR-HT1 6301-2ZR-HT2 6301-2ZR-HT3 6301-HT1 6301-HT2

SWC 6302-2ZR-HT1 6302-2ZR-HT2 6302-2ZR-HT3 6302-HT1 6302-HT2

SWC 6303-2ZR-HT1 6303-2ZR-HT2 6303-2ZR-HT3 6303-HT1 6303-HT2

SWC 6304-2ZR-HT1 6304-2ZR-HT2 6304-2ZR-HT3 6304-HT1 6304-HT2

SWC 6305-2ZR-HT1 6305-2ZR-HT2 6305-2ZR-HT3 6305-HT1 6305-HT2

SWC 6306-2ZR-HT1 6306-2ZR-HT2 6306-2ZR-HT3 6306-HT1 6306-HT2

SWC 6307-2ZR-HT1 6307-2ZR-HT2 6307-2ZR-HT3 6307-HT1 6307-HT2

SWC 6308-2ZR-HT1 6308-2ZR-HT2 6308-2ZR-HT3 6308-HT1 6308-HT2

SWC 6309-2ZR-HT1 6309-2ZR-HT2 6309-2ZR-HT3 6309-HT1 6309-HT2

SWC 6310-2ZR-HT1 6310-2ZR-HT2 6310-2ZR-HT3 6310-HT1 6310-HT2

SWC 6311-2ZR-HT1 6311-2ZR-HT2 6311-2ZR-HT3 6311-HT1 6311-HT2

SWC 6312-2ZR-HT1 6312-2ZR-HT2 6312-2ZR-HT3 6312-HT1 6312-HT2

SWC 6313-2ZR-HT1 6313-2ZR-HT2 6313-2ZR-HT3 6313-HT1 6313-HT2

SWC 6314-2ZR-HT1 6314-2ZR-HT2 6314-2ZR-HT3 6314-HT1 6314-HT2

SWC 6315-2ZR-HT1 6315-2ZR-HT2 6315-2ZR-HT3 6315-HT1 6315-HT2

SWC 6316-2ZR-HT1 6316-2ZR-HT2 6316-2ZR-HT3 6316-HT1 6316-HT2

SWC 6317-2ZR-HT1 6317-2ZR-HT2 6317-2ZR-HT3 6317-HT1 6317-HT2

SWC 6318-2ZR-HT1 6318-2ZR-HT2 6318-2ZR-HT3 6318-HT1 6318-HT2

SWC 6320-2ZR-HT1 6320-2ZR-HT2 6320-2ZR-HT3 6320-HT1 6320-HT2

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi chịu nhiệt BECO
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BECO - Italy
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi chịu nhiệt ENC
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Dây curoa Bando
 • Giá Liên hệ
 • Hãng sản xuất: Liên hệ
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Dây curoa Optibelt
 • Giá Liên hệ
 • Hãng sản xuất: Liên hệ
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Dây curoa Gates
 • Giá Liên hệ
 • Hãng sản xuất: Liên hệ
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Dây curoa Mitsuboshi
 • Giá Liên hệ
 • Hãng sản xuất: Liên hệ
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Bộ điều khiển Reachstacker Kalmar
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Lọc thủy lực, lọc dầu, lọc cao áp Reachstacker và Cẩu
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 06 tháng
Phụ tùng xe đầu kéo Terberg
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng