Video tháo,lắp vòng bi gối tang trống Dodge

Trong hơn 120 năm, Baldor • Dodge đã là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm truyền động công nghiệp và các thành phần hệ thống ứng dụng công nghiệp trên thế giới. Hiện nay các sản phẩm của Baldor-Dodge được ứng dụng rộng và là một thành phần không thể thiếu trong nghành công nghiệp trên toàn thế giới.