Gối đỡ bi tang trống model INS

Thông tin chi tiết

Kết quả hình ảnh cho dodge bearing  $_58dodge-p2b-s2-107r-1-716-pillow-block-standard-duty-spherical-roller-bearing-1.40__98798.1490117824

Product Detail
Compare

062798

ISN 511-050MFS-HT
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071000

P2B507-ISN-030MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071001

P2B508-ISN-035MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071002

P2B509-ISN-040MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071003

P2B510-ISN-045MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071004

P2B511-ISN-050MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071005

P2B512-ISN-055MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071006

P2B513-ISN-060MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071007

P2B515-ISN-065MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071008

P2B516-ISN-070MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071009

P2B517-ISN-075MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071010

P2B518-ISN-080MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071011

P2B519-ISN-085MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071012

P2B520-ISN-090MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071013

P2B522-ISN-100MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071014

P2B524-ISN-110MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071015

P2B526-ISN-115MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071016

P2B528-ISN-125MFR
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071017

P2B507-ISN-030MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071018

P2B508-ISN-035MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071019

P2B509-ISN-040MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071020

P2B510-ISN-045MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071021

P2B511-ISN-050MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071022

P2B512-ISN-055MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type AUXILIARY/TRIPLE LIP
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071023

P2B513-ISN-060MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071024

P2B515-ISN-065MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071025

P2B516-ISN-070MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071026

P2B517-ISN-075MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071027

P2B518-ISN-080MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071028

P2B519-ISN-085MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071029

P2B520-ISN-090MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071030

P2B522-ISN-100MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071031

P2B524-ISN-110MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071032

P2B526-ISN-115MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071033

P2B528-ISN-125MLR
Expansion Type EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type TRIDENT
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071034

P2B507-ISN-030MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071035

P2B508-ISN-035MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071036

P2B509-ISN-040MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071037

P2B510-ISN-045MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071038

P2B511-ISN-050MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071039

P2B512-ISN-055MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Product Detail
Compare

071040

P2B513-ISN-060MFS
Expansion Type NON-EXPANSION
Housing Material CAST IRON
Housing Type PILLOW BLOCK, 2 BOLT
Seal Type SEAL STAMPING (TAPER)
Shaft Attachment Type ISN
Brand Baldor-Dodge

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi INOX chịu nhiệt độ cao 250°C ~ 320°C
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: SWC-Germany
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Bánh răng Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Đĩa xích Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Ống lót Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Pulley Rãnh Martin
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Martin-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
McGill ( CRES ) Cam Follower vật liệu Inox SUS440
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: McGill-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi gối đỡ Sealmaster Inox SUS316
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Sealmaster - USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi gối đỡ Browning
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Browning-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ
Vòng bi lăn trụ Link Belt-USA
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Link Belt-USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành Liên hệ