Extra Thin Metric-Flanged Series

Thông tin chi tiết

Bore Outer Flange Radius Width Flange Bearing Reference
Diameter Diameter Diameter Width
d D Df rs(min) B Bf Open Shield Seal 
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch   2RS 2RU TTS
10 0.3937 15 0.5906 16.5 0.6496 0.15 0.0059 3 0.1181 0.8 0.0315 F6700
. . 15 0.5906 16.5 0.6496 0.15 0.0059 4 0.1575 0.8 0.0315 F6700ZZS 2RS TTS
. . 19 0.7480 21.0 0.8268 0.30 0.0118 5 0.1969 1.0 0.0394 F6800 F6800ZZ 2RS 2RU
. . 19 0.7480 21.0 0.8268 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F63800 F63800ZZ 2RS 2RU
. . 22 0.8661 25.0 0.9843 0.30 0.0118 6 0.2362 1.5 0.0591 F6900 F6900ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
12 0.4724 18 0.7087 19.5 0.7677 0.20 0.0079 4 0.1575 0.8 0.0315 F6701 F6701ZZS 2RS TTS
. . 21 0.8268 23.0 0.9055 0.30 0.0118 5 0.1969 1.1 0.0433 F6801 F6801ZZ 2RS 2RU
. . 21 0.8268 23.0 0.9055 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F63801 F63801ZZ 2RS 2RU
. . 24 0.9449 26.5 10.433 0.30 0.0118 6 0.2362 1.5 0.0591 F6901 F6901ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
15 0.5906 21 0.8268 22.5 0.8858 0.20 0.0079 4 0.1575 0.8 0.0315 F6702 F6702ZZS 2RS TTS
. . 24 0.9449 26.0 10.236 0.30 0.0118 5 0.1969 1.1 0.0433 F6802 F6802ZZ 2RS 2RU
. . 24 0.9449 26.0 10.236 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F63802 F63802ZZ 2RS 2RU
. . 28 11.024 30.5 12.008 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6902 F6902ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
17 0.6693 23 0.9055 24.5 0.9646 0.20 0.0079 4 0.1575 0.8 0.0315 F6703 F6703ZZS 2RS TTS
. . 26 10.236 28.0 11.024 0.30 0.0118 5 0.1969 1.1 0.0433 F6803 F6803ZZ 2RS 2RU
. . 26 10.236 28.0 11.024 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F63803 F63803ZZ 2RS 2RU
. . 30 11.811 32.5 12.795 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6903 F6903ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
20 0.7874 27 10.630 28.5 11.220 0.20 0.0079 4 0.1575 0.8 0.0315 F6704 F6704ZZS 2RS TTS
. . 32 12.598 35.0 13.780 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6804 F6804ZZ 2RS 2RU
. . 32 12.598 35.0 13.780 0.30 0.0118 10 0.3937 2.0 0.0787 F63804 F63804ZZ 2RS 2RU
. . 37 14.567 40.0 15.748 0.30 0.0118 9 0.3543 2.0 0.0787 F6904 F6904ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
25 0.9843 32 12.598 34.0 13.386 0.20 0.0079 4 0.1575 1.0 0.0394 F6705 2RS
. . 37 14.567 40.0 15.748 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6805 F6805ZZ 2RS 2RU
. . 37 14.567 40.0 15.748 0.30 0.0118 10 0.3937 2.0 0.0787 F63805 F63805ZZ 2RS 2RU
. . 42 16.535 45.0 17.717 0.30 0.0118 9 0.3543 2.0 0.0787 F6905 F6905ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
30 11.811 37 14.567 39.0 15.354 0.2 0.0079 4 0.1575 1.0 0.0394 F6706 2RU
. . 42 16.535 45.0 17.717 0.3 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6806 F6806ZZ 2RS 2RU
. . 42 16.535 45.0 17.717 0.3 0.0118 10 0.3937 2.0 0.0787 F63806 F63806ZZ 2RS 2RU
. . 47 18.504 50.0 19.685 0.3 0.0118 9 0.3543 2.0 0.0787 F6906 F6906ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
35 13.780 47 18.504 50.0 19.685 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6807 F6807ZZ 2RS 2RU
. . 55 21.654 58.0 22.835 0.60 0.0236 10 0.3937 2.5 0.0984 F6907 F6907ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
40 15.748 52 20.472 55.0 21.654 0.30 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6808 F6808ZZ 2RS 2RU
. . 62 24.409 65.0 25.591 0.60 0.0236 12 0.4724 2.5 0.0984 F6908 F6908ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
45 17.717 58 22.835 61 24.016 0.3 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6809 F6809ZZ 2RS 2RU
. . 68 26.772 71 27.953 0.6 0.0236 12 0.4724 2.5 0.0984 F6909 F6909ZZ 2RS 2RU
. . . . . . . . . . . . . . . . .
50 19.685 65 25.591 68 26.772 0.3 0.0118 7 0.2756 1.5 0.0591 F6810 F6810ZZ 2RS 2RU
. . 72 28.346 75 29.528 0.6 0.0236 12 0.4724 2.5 0.0984 F6910 F6910ZZ 2RS 2RU

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi chịu nhiệt ENC 270°CL – tốc độ chậm
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi Link Belt
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Link Belt - USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi chịu nhiệt ENC
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Bộ điều khiển Reachstacker Kalmar
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Lọc thủy lực, lọc dầu, lọc cao áp Reachstacker và Cẩu
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 06 tháng
Phụ tùng xe đầu kéo Terberg
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Phụ tùng xe đầu kéo Kalmar
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi khung nâng xe Forklift 1 tấn – 30 tấn
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Xích sắt lai bánh cẩu khung bánh lốp – RTG
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 06 tháng