Extra-Miniature Bearing

Thông tin chi tiết

Bore Outer Flange Radius Open Bearing Seal, Shield Bearing
Diameter Diameter  Diameter    Width Flange         Bearing Reference .Width .Flange
      rs(min)   Width    Width
d D Df   B   Open Flange Shield Flange Seal B1  
          Bf Open Shield   Bf1
                (2RS) (2RU) (TTS)    
0.6 2.5 0.05 1.0 68/0.6
. . . . . . . . . . . . . . .
1.0 3 3.8 0.05 1.0 0.3 681 F681
. 3 0.05 1.5 MR31
. 4 5.0 0.10 1.6 0.5 691 F691
. . . . . . . . . . . . . . .
1.2 4 4.8 0.10 1.8 0.4 MR41X MF41X MR41XZZ 2.5
. . . . . . . . . . . . . . .
1.5 4 5.0 0.05 1.2 0.4 681X F681X 681XZZ F681XZZ 2.0 0.6
. 5 6.5 0.15 2.0 0.6 691X F691X 691XZZ F691XZZ 2.6 0.8
. 6 7.5 0.15 2.5 0.6 601X F601X 601XZZ F601XZZ 3.0 0.8
. . . . . . . . . . . . . . .
2.0 4 0.05 1.2 672 672ZZ 2.0 .
. 5 6.1 0.08 1.5 0.5 682 F682 682ZZ F682ZZ 2.3 0.6
. 5 6.2 0.10 2.0 0.6 MR52 MF52 MR52ZZ MF52ZZ 2.5 0.6
. 6 7.5 0.15 2.3 0.6 692 F692 692ZZ F692ZZ TTS 3.0 0.8
. 6 7.2 0.15 2.5 0.6 MR62 MF62 MR62ZZ 2.5 .
. 7 8.2 0.15 2.5 0.6 MR72 MF72 MR72ZZS MF72ZZS TTS 3.0 0.6
. 7 8.5 0.15 2.8 0.7 602 F602 602ZZS F602ZZS TTS 3.5 0.9
. . . . . . . . . . . . . . .
2.5 6 7.1 0.08 1.8 0.5 682X F682X 682XZZ F682XZZ 2.6 0.8
. 7 8.5 0.15 2.5 0.7 692X F692X 692XZZS F692XZZS TTS 3.5 0.9
. 8 9.2 0.20 2.5 0.6 MR82X MF82X
. 8 9.5 0.15 2.8 0.7 602X F602X 602XZZ F602X 4.0 0.9
. . . . . . . . . . . . . . .
3.0 6 7.2 0.10 2.0 0.6 MR63 MF63 MR63ZZ MF63ZZ 2.5 0.6
. 7 8.1 0.10 2.0 0.5 683 F683 683ZZ F683ZZ TTS 3.0 0.8
. 8 9.2 0.15 2.5 0.6 MR83 MF83 MR83ZZ 3.0
. 8 9.5 0.15 3.0 0.7 693 F693 693ZZ F693ZZ 4.0 0.9
. 9 10.2* 0.20 0.15 2.5 0.6 MR93 MF93 MR93ZZ MF93ZZ 4.0 0.8
. 9 10.5 0.15 3.0 0.7 603 F603 603ZZ F603ZZ 5.0 1.0
. 10 11.5 0.15 4.0 1.0 623 F623 623ZZ F623ZZ 2RS 2RU 4.0 1.0
. 13 0.20 5.0 633 633ZZ 2RS 2RU 5.0
. . . . . . . . . . . . . . .
4.0 7 8.2 0.10 2.0 0.6 MR74 MF74
. 7 8.2 0.10 MR74ZZS MF74ZZS 2.5 0.6
. 8 9.2 0.15 0.10 2.0 0.6 MR84 MF84 MR84ZZ MF84ZZ 3.0 0.6
. 9 10.3 0.10 2.5 0.6 684 F684 684ZZ F684ZZ 2RS 2RU TTS 4.0 1.0
. 10 11.2* 0.20 0.15 3.0 0.6 MR104 MF104 MR104ZZ MF104ZZ 2RS 2RU 4.0 0.8
. 11 12.5 0.15 4.0 1.0 694 F694 694ZZ F694ZZ 2RS 2RU 4.0 1.0
. 12 13.5 0.20 4.0 1.0 604 F604 604ZZ F604ZZ 2RS 2RU 4.0 1.0
. 13 15.0 0.20 5.0 1.0 624 F624 624ZZ F624ZZ 2RS 2RU 5.0 1.0
. 16 18.0 0.30 5.0 1.0 634 F634 634ZZ F634ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.0
. . . . . . . . . . . . . . .
5.0 8 9.2 0.10 2.0 0.1 MR85 MF85
. 8 9.2 0.10 MR85ZZS MF85ZZS TTS 2.5 0.6
. 9 10.2 0.15 2.5 0.6 MR95 MF95 MR95ZZS MF95ZZS TTS 3.0 0.6
. 10 11.2* 0.15 3.0 0.6 MR105 MF105 MR105ZZ MF105ZZ 2RS 2RU 4.0 0.8
. 11 12.6 0.15 MR115ZZ MF115ZZ 2RS 2RU 4.0 0.8
. 11 12.5 0.15 3.0 0.8 685 F685 685ZZ F685ZZ 2RS 2RU 5.0 1.0
. 13 15.0 0.20 4.0 1.0 695 F695 695ZZ F695ZZ 2RS 2RU TTS 4.0 1.0
. 14 16.0 0.20 5.0 1.0 605 F605 605ZZ F605ZZ 2RS 2RU 5.0 1.0
. 16 18.0 0.30 5.0 1.0 625 F625 625ZZ F625ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.0
. 19 22.0 0.30 6.0 1.5 635 F635 635ZZ F635ZZ 2RS 2RU 6.0 1.5
. . . . . . . . . . . . . . .
6.0 10 11.2 0.15 0.10 2.5 0.6 MR106 MF106 MR106ZZS MF106ZZS TTS 3.0 0.6
. 12 13.2* 0.20 0.15 3.0 0.6 MR126 MF126 MR126ZZ MF126ZZ 2RS 2RU 4.0 0.8
. 13 15.0 0.15 3.5 1.0 686 F686 686ZZ F686ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.1
. 15 17.0 0.20 5.0 1.2 696 F696 696ZZ F696ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.2
. 17 19.0 0.30 6.0 1.2 606 F606 606ZZ F606ZZ 2RS 2RU 6.0 1.2
. 19 22.0 0.30 6.0 1.5 626 F626 626ZZ F626ZZ 2RS 2RU TTS 6.0 1.5
. 22 0.30 7.0 636 636ZZ 2RS 2RU 7.0
. . . . . . . . . . . . . . .
7.0 11 12.2 0.15 0.10 2.5 0.6 MR117 MF117 MR117ZZS MF117ZZS TTS 3.0 0.6
. 13 14.2* 0.20 0.15 3.0 0.6 MR137 MF137 MR137ZZ MF137ZZ TTS 4.0 0.8
. 14 16.0 0.15 3.5 1.0 687 F687 687ZZ F687ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.1
. 17 19.0 0.30 5.0 1.2 697 F697 697ZZ F697ZZ 2RS 2RU 5.0 1.2
. 19 22.0 0.30 6.0 1.5 607 F607 607ZZ F607ZZ 2RS 2RU TTS 6.0 1.5
. 22 25.0 0.30 7.0 1.5 627 F627 627ZZ F627ZZ 2RS 2RU TTS 7.0 1.5
. 26 0.30 9.0 637 637ZZ 2RS 2RU 9.0
. . . . . . . . . . . . . . .
8.0 12 13.2* 0.15 0.10 2.5 0.6 MR128 MF128 MR128ZZS MF128ZZS TTS 3.5 0.8
. 14 15.6 0.20 0.15 3.5 0.8 MR148 MF148 MR148ZZ MF148ZZ 2RS 2RU 4.0 0.8
. 16 18.0 0.20 4.0 1.0 688 F688 688ZZ F688ZZ 2RS 2RU TTS 5.0 1.1
. 19 22.0 0.30 6.0 1.5 698 F698 698ZZ F698ZZ 2RS 2RU 6.0 1.5
. 22 25.0 0.30 7.0 1.5 608 F608 608ZZ F608ZZ 2RS 2RU TTS 7.0 1.5
. 24 0.30 8.0 628 628ZZ 2RS 2RU 8.0
. 28 0.30 9.0 638 638ZZ 2RS 2RU 9.0
. . . . . . . . . . . . . . .
9.0 14 15.5 0.10 3.0 0.8 679 F679 679ZZS F679ZZS TTS 4.5 0.8
. 17 19.0 0.20 4.0 1.0 689 F689 689ZZ F689ZZ 2RS 2RU 5.0 1.1
. 20 23.0 0.30 7.0 1.5 699 F699 699ZZ F699ZZ 2RS 2RU 6.0 1.5
. 24 27.0 0.30 7.0 1.5 609 F609 609ZZ F609ZZ 2RS 2RU 7.0 1.5
. 26 0.30 8.0 629 629ZZ 2RS 2RU 8.0
. 30 0.60 10.0 639 639ZZ 2RS 2RU 10.0

Sản Phẩm Liên Quan

Vòng bi chịu nhiệt ENC 270°CL – tốc độ chậm
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi Link Belt
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: Link Belt - USA
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi chịu nhiệt ENC
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: BRL - Spain
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Bộ điều khiển Reachstacker Kalmar
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Lọc thủy lực, lọc dầu, lọc cao áp Reachstacker và Cẩu
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 06 tháng
Phụ tùng xe đầu kéo Terberg
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Phụ tùng xe đầu kéo Kalmar
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Vòng bi khung nâng xe Forklift 1 tấn – 30 tấn
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 12 tháng
Xích sắt lai bánh cẩu khung bánh lốp – RTG
 • Giá VNĐ
 • Hãng sản xuất: OEM
 • Xuất xứ: Liên hệ
 • Bảo hành 06 tháng